Big Move GGZ programma

Wat is BigMove?

BigMove is een multidisciplinaire GGZ-behandeling (zowel gbggz als sggz) van zes maanden waarin de deelnemers op een plezierige manier hun eigen kracht (her)ontdekken en aan hun gezondheid werken.

BigMove is voor volwassen mensen met matige of ernstige psychische stoornissen (zoals depressie, angsten) in combinatie met een somatische stoornis (bv. suikerziekte, chronische pijn, slapelooshied, hart- en vaatziekten) en/of psychosociale stoornissen (denk aan eenzaamheid, werkloosheid e.d.)

Hoe werkt het?  

De deelnemer heeft met de psycholoog een intakegesprek. Hierin worden de klachten en mogelijkheden van de deelnemer in beeld gebracht. Samen worden persoonlijke (gezondheids)doelen opgesteld.

Bij Fysio Frankenhof neemt de deelnemer wekelijks deel aan groepsbijeenkomsten en vinden er ook geregeld individuele gesprekken plaats om aan de gestelde doelen te werken.Ook vinden er 15 groepsbijeenkomsten vinden plaats.

De huisarts kijkt van tevoren of het programma bij de persoon in kwestie past en heeft tijdens het programma met de deelnemer overleg over de voortgang van de lichamelijke gezondheid.                                                                                                                                                                                        

Mensen die BigMove hebben gedaan, voelen zich over het algemeen fitter en hebben meer sociale contacten. Ook worden ze geholpen een vervolgactiviteit te vinden die bij hen past. Zo houden de deelnemers zelf invloed op hun gezondheid, blijven ze onder de mensen, en ondernemen ze meer activiteiten. 

Het motto van BigMove is dan ook: van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag!

Vergoeding

Vanwege de wijkgerichtheid van het BigMove-programma, ondersteunen gemeenten deze aanpak van harte omdat ze mensen juist willen activeren in de eigen woonomgeving. Deelname aan BigMove kan na verwijzing door de huisarts en wordt vergoed door zorgverzekeraars. Het programma wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanmelden kan via Saskia Vijn, fysiotherapeut en coördinator van het BigMove GGZ-programma in Wijk bij Duurstede e.o.

email: info@fysfiofrankenhof.nl

telefoon: 0343 57 35 42.

Kijk voor meer informatie over hetBigMove GGZ-programma op www.bigmove.nu