Uitslag papieren tevredenheidsonderzoek

In november houden wij jaarlijks een papieren enquete. Dit is een andere enquete dan die u na de behadeling online ontvangt.
Ook afgelopen jaar heeft een groot aantal van u mee gedaan aan ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Hieronder ziet u de uitslag van ons onderzoek.
Van alle ingevulde enquetes zijn er 79 volledig en goed ingevuld.
De uitslag van het onderzoek:
website behandeling bejegening accommodatie praktijkvoering
8.02 8.73 8.97 8.31 8.57
Zoals u ziet zijn het prachtige cijfers. Waar we als team dan ook trots op zijn. Een aantal van u heeft voor ons waardevolle opmerkingen geplaatst waar we zeker mee aan de slag kunnen.
We hopen dat u zich ook altijd vrij voelt om ook tussendoor tips en tops te geven.
Wij willen u heel hartelijk danken voor het invullen van de enquete.
Het team van Fysio Frankenho