Saskia Vijn

Saskia studeerde in 1999 af aan de Opleiding Fysiotherapie in Breda. Big nummer:99050022904

Zij heeft zich onder andere gespecialiseerd in de behandeling van Claudicatio Intermittens (etalagebenen). Zij is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.( zie ook https://chronischzorgnet.nl/nl/aandoeningen/perifeer-arterieel-vaatlijden/fysiotherapie-etalagebenen ). Sinds september 2014 is zij geregistreerd Oedeemtherapeut. Daarnaast heeft zij zich ook gespecialiseerd in de oncologie, dit heeft haar warme aandacht. 

BPPD, een vorm van duizeligheid die goed te diagnosticeren en behandelen is, is een vervelende maar goed te behandelen aandoening. Ook hiervoor kunt u terecht bij Saskia. 

Sinds 1-1-2021 particpeert onze praktijk in het GLI traject van Wijk bij Duurstede; Gesuperviseerde Leefstijl Interventie. Voor meer informatie; zie Behandelingen. 

In de praktijk zijn de aandachtsgebieden van Saskia:

  • Oedeemtherapie
  • Oncologie
  • Duizeligheidsklachten
  • Revalidatie na heup- en knieoperaties
  • Claudicatio Intermittens (de zogenaamde etalagebenen)
  • Fibromyalgie
  • Leefstijl coach/ GLI