Saskia Vijn

Saskia studeerde in 1999 af aan de Opleiding Fysiotherapie in Breda. Big nummer:99050022904

Zij heeft zich onder andere gespecialiseerd in de behandeling van Claudicatio Intermittens (etalagebenen)en is aangesloten bij Chronisch ZorgNet als geregistreerd therapeut ( zie ook https://chronischzorgnet.nl/nl/aandoeningen/perifeer-arterieel-vaatlijden/fysiotherapie-etalagebenen.)

Daarnaast is zij geregistreerd Oncologisch Fysiotherapeut, aangesloten bij OncoNet (https://www.onconet.nu/) Ook is zij geregistreerd Oedeem Fysiotherapeut en aangesloten bij de NVFL (https://nvfl.kngf.nl/)BPPD, een vorm van duizeligheid die goed te diagnosticeren en behandelen is, is een vervelende maar goed te behandelen aandoening. Ook hiervoor kunt u terecht bij Saskia. 

In de praktijk zijn de aandachtsgebieden van Saskia:

  • Oedeemtherapie
  • Oncologie
  • Duizeligheidsklachten
  • Claudicatio Intermittens (“etalagebenen”)
  • Leefstijl coach/ GLI