Etalagebenen

Claudicatio Intermittens oftewel "etalagebenen"

Er is bij u een afwijking in één van de slagaders naar of in de benen vastgesteld. Deze afwijking is het gevolg van de afzetting van vet in de wand van de slagader en van verkalking van de wand van de slagader. Meestal leidt slagaderverkalking (atherosclerose) tot vernauwing of zelfs totale afsluiting van de slagader.  De beenspieren hebben bij inspanning (lopen, rennen, traplopen) veel meer bloed en zuurstof nodig dan in rust. Vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen heeft tot gevolg dat er minder bloed door kan stromen. Hierdoor schiet de bloedtoevoer en daarmee de zuurstofvoorziening van de benen te kort.  

Bij een gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, die een verkrampt gevoel veroorzaakt. Het gevolg daarvan kan zijn dat u na een stukje lopen pijn krijgt in de kuit. Na korte tijd rusten zakt de pijn af en kunt u weer een stukje verder lopen. Dit heet claudicatio intermittens ( CI) oftewel etalagebenen, omdat het stoppen met lopen de indruk wekt dat u in etalages kijkt.   

Wat nu?

Samen met de fysiotherapeut wordt gekeken wat uw doelstellingen zijn. Dat kan variëren van weer zelfstandig naar de supermarkt op en neer lopen, tot aan het weer kunnen realiseren van die wandelvakantie die u vroeger ook zo graag deed.  

Belangrijk is dat uw doel(en) centraal staan! Daarnaast bekijken we wat uw maximale loopafstand is op dat moment en wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan. Hierna stellen we een behandelplan op.    

De looptherapie

Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden.  

Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

Samen met uw fysiotherapeut wordt uw schema bepaald en stellen we een zogenaamd loop dagboek samen.

Vakbekwaamheid

Saskia Vijn is aangesloten bij ClaudicatioNet, het  netwerk voor fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in claudicatio intermittens klachten. Door jaarlijkse bij- en nascholing geeft dit u de garantie dat uw behandeling altijd up to date is en volgens de laatste inzichten plaats vindt.

Vergoeding

CI wordt vanaf 1-1-2018 vergoedt vanuit de basisverzekering, en wel met 32 behandelingen maximaal op jaarbasis. Dit betekent in de praktijk dat u de eerste 3 maanden intensief begeleid zult worden, gemiddeld 2 x per week. Daarna wordt de therapie geleidelijk afgebouwd.

Kijk ook eens op: www.etalagebenen.nl