Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:

  • Geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten
  • Wel een aanvullende verzekering heeft, maar het limiet daarvan in dit kalender jaar al is gedeclareerd

Belangrijk is dat u bij chronische aandoeningen rekening moet houden met het feit dat de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering worden vergoed. 

Onze particuliere tarieven per behandeling zijn: (In het geval dat u aan huis of in inrichting wordt behandeld wordt er een toeslag berekend. U vindt dit onder de tabel.)

Code Omschrijving Tarief
1850 Screening € 28,00
1860 Intake na screening € 31,50
1870 Intake na verwijzing € 42,00
1000 Algemene fysiotherapie € 28,00
Doelgroepen therapie in praktijk ( 10 sessies) € 110,00
Kwartaalkaart fysiofitness Techno ( 3 maanden) € 90,00
Dry Needling
 
€ 42,00
1200 Manuele therapie € 42,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch consult (op verwijzing arts) € 53,00
1500 Oedeemtherapie en lymfdrainage € 42,00
1600 Bekken fysiotherapie € 28,00
1700 Extra lange zitting voor complexe vraagstukken € 42,00
1750 Psychosomatische fysiotherapie € 42,00
1775 Geriatrische fysiotherapie € 28,00
1901 Rapportage van onderzoek en behandeling € 72,00
1920 Telefonisch consult € 10,30
1960 Niet nagekomen afspraak € 28,00
Toeslag behandeling aan huis € 14,00
Toeslag behandeling in inrichting € 14,00