Oedeemtherapie

Wat is oedeemtherapie?

Oedeemtherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie gericht op het behandelen van onzichtbaar en zichtbaar oedeem. Oedeem is een vochtopeenhoping in een deel van het lichaam (lokaal of algeheel) als gevolg van een verstoorde afvoer van vocht en afvalstoffen uit het weefsel. Dit wordt veroorzaakt door falen van het lymfestelsel. Het lymfestelsel heeft twee belangrijke functies: 

  • Verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam. De lymfeklieren zijn een soort zuiveringssysteem die ervoor zorgen dat afvalstoffen uit het lymfevocht worden gefilterd.
  • Afweer tegen infecties. De lymfeklieren bevatten witte bloedcellen die infecties helpen bestrijden.

Voor welke klachten is oedeemtherapie geschikt?

 Er kan sprake zijn van een aangeboren stoornis in het lymfesysteem. We spreken dan van primair lymfoedeem.

Daarnaast kan er sprake zijn van secundair lymfoedeem. Dit treedt vaak op na:

  • Kneuzingen;
  • Operaties;
  • Bestraling en chemotherapie bij kanker.

Secundair lymfoedeem ontstaat door een beschadiging van de lymfevaten of lymfeklieren.

Behandelmogelijkheden

De oedeemtherapeut heeft een scala aan behandelmogelijkheden tot zijn beschikking:

  • Manuele lymfdrainage; hierbij wordt middels een milde massage het lymfesysteem gestimuleerd tot een verbeterde opname en doorstroming van het oedeem. Hierdoor kan de lymfe beter stromen en kwaliteitief zien we dat er ook meer lymfocyten worden aangemaakt, hetgeen ons immuniteitssysteem bevordert.
  • Oefentherapie; het doel van de oefentherapie is om het lymfestelsel in combinatie met het spierstelsel aan te zetten tot opname en afvoer van het aanwezige oedeem.
  • Ademhalingsoefeningen; deze zijn erg belangrijk in de ondersteuning va het lymfestelsel. Bijkomend voordeel is de vaak hierop volgende onstpanning die er ontstaat.
  • Compressietherapie; hierbij kan worden gedacht aan het zwachtelen van bijvoorbeeld een ledemaat om het lymfestelsel te ondersteunen in het verminderen/ wegnemen van het aanwezige oedeem. Een voorbeeld van compressietherapie is het zwachtelen van een oedeem arm bij aangedane oksel-lymfklieren na een borstcarcinoom, bv na chemo en/ of bestraling.
  • Lymfetaping; een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van huidvriendlijke tape die op dusdanige wijzie op het aangedane gebied wordt aangebracht dat de aanwezige lymfvaten ondersteunt worden in de afvoer van het aanwezige oedeem.

Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten wordt samen met u de beste behandelwijze opgesteld. Vaak betreft het een combinatie van bovenstaande behandelmogelijkheden.

Daarnaast kan het zo zijn dat er soms een permanent compressie middel moet worden aangeschaft om het oedeem onder controle te houden. Samen met de oedeemtherapeut wordt dan gekeken naar het meest geschikte middel en kan een afspraak worden gemaakt om aan te meten en te bestellen.

Oedeemtherapie is direct toegankelijk

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar de oedeem therapeut. In sommige gevallen is een verwijzing toch wenselijk. Dit zal de fysiotherapeut dan ook aan u melden.

Vergoeding

Oedeem therapie wordt (na de eerste 20 behandelingen) vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Vakbekwaamheid

Bij praktijk Fysio Frankenhof is Saskia Vijn gespecialiseerd in oedeemtherapie en is aangesloten bij vakvereniging NVFL. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 0343-573542 of email info@fysiofrankenhof.nl .