Psychosomatische fysiotherapie

Wat is psychosomatische therapie?

De psychosomatische therapie gaat uit van een samenspel van het hoofd, het lijf en het hart. Tijdens de therapie ligt de nadruk op lichaamsgerichte oefeningen. Sinds enige jaren echter heeft de koppeling tussen lichaam en geest meer aandacht gekregen binnen de gezondheidszorg. Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen lichaam en geest.  Vanuit de moderne neurowetenschappen en de beeldvormende technieken, is er de laatste tijd veel nieuwe informatie vrijgekomen. Informatie die veel praktische consequenties heeft voor het handelen van therapeuten.  Het brein wordt tegenwoordig meer en meer opgevat als stresscoördinatiecentrum, waar gecheckt wordt of er sprake is van bedreiging en waar wordt bepaald welke actie moet worden ondernomen. Het maakt daarbij kennelijk niet meer uit of het weefsel daadwerkelijk beschadigd is! Ook de aanwezigheid van negatieve gedachten is vaak voldoende voor het brein om alarm te slaan. Hierdoor worden vele, veelal ook lichamelijke, reacties opgeroepen die tot doel hebben de patiënt in deze "bedreigende" situatie in de running te houden. Vaak zal deze vorm van behandelen in samenspraak gaan met, als dit aan de orde is, de behandelend maatschappelijk werker c.q. psychotherapeut. Doordat door deze manier van werken de patiënt weer "in beweging " komt, is de ervaring dat ook de behandeling door maatschappelijk werk, psycholoog of psychotherapeut een versnelling doormaakt.    

Het doel

Het doel van de therapie is bewustwording van de relatie tussen het eigen lichaam en je eigen gevoelens door middel van lichaamsgerichte oefeningen. De nadruk van deze oefeningen ligt op bewustworden van het eigen lichaam, ademen en bewegen. Door het lichaam los te maken, komen ook emoties in beweging. Een dieper voelen ontstaat en daarmee de mogelijkheid om met behulp van gerichte ademhaling ook lastige, vaak verborgen gevoelens toe te laten. Door deze gevoelens waar te nemen en tegelijkertijd het lichaam te ontspannen, komt men letterlijk en figuurlijk in beweging.  Van fixatie naar beweging.   


Voor wie? 

  • Voor iedereen met stressgerelateerde klachten  
  • Mensen met chronische klachten 
  • Mensen met onbegrepen pijnklachten  

Vakbekwaamheid

Deze vorm van fysiotherapie wordt in onze praktijk verzorgd door Thaliet Smit. Sinds 2008 geeft zij buiten haar werk als algemeen fysiotherapeut ook psychosomatische interventie therapie.

Vergoeding


Dit is volledig afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Wij verstrekken u graag gegevens hierover. 
Voor aanmelding en verdere informatie kunt  contact opnemen met Thaliet Smit, tel. nr. 0343- 573542 of via info@fysiofrankenhof.nl