Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij spelend leren op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten en soms is er een duidelijke reden voor de afwijkende motorische ontwikkeling. Kinderoefentherapie is erop gericht de motorische ontwikkeling te stimuleren.

 

Onderzoek en behandeling

Na aanmelding wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Tijdens het onderzoek komen verschillende onderdelen van de motoriek aan bod, zoals grofmotorische vaardigheden en handvaardigheid, en wordt er ook een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind en de leerstrategie. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek wordt er een behandeldoel en behandelplan opgesteld. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier er aan de hulpvraag gewerkt kan worden. 

 

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen. 

 

De specialist

Marieke Blok-Huijsman is binnen de praktijk werkzaam als kinderoefentherapeut. 

Zij vindt het belangrijk om de therapie af te stemmen op het kind zowel motorisch als didactisch en aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Het enthousiasme en de openheid van kinderen maakt dat ze het heel erg leuk vindt om hen te helpen en te stimuleren in hun motorische ontwikkeling. 

Vergoeding en afspraak

Voor vragen over vergoeding en/ of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marieke Blok-Huijsman.