Gratis valrisico test maand Oktober:

VOORKOM VALLEN MET WIJK STAAT!
 
Vrijdag 5 oktober is het de dag van de ouderen.  Als je aan ouderen vraagt: “Wat is belangrijk voor u?” Komt al snel naar voren: “Ik hoop dat ik zo lang mogelijk zelfstandig in mijn eigen huis kan blijven”.
Helaas zijn valincidenten een grote inbreuk op de zelfstandigheid van mensen.  
“Wij zien  regelmatig patiënten die als gevolg van een valpartij bij de fysiotherapeut of oefentherapeut terechtkomen.” Elke van Amerongen, Eugenie Veldboer, Marie Rose van Lieshout en  Liselot de Bruijn steken van wal: “Bij sommige patiënten blijft het bij een paar blauwe plekken en de schrik. Anderen vallen ongelukkiger en breken een heup of een schouder of hebben hoofdletsel. Dit zijn ook jongere mensen van rond de 60 jaar.”
“We weten dat de val-kans afneemt als spierkracht, balans en kwaliteit van lopen goed zijn” Ook  bewustwording van het eigen risico op vallen verkleind de kans op vallen aanzienlijk. “ Omdat dit bekend is hebben een aantal fysiotherapie-en oefenpraktijken de samenwerking gezocht. Gezamenlijk hebben ze Wijk Staat opgezet. “Wijk Staatheeft als doel ouderen te informeren over welke factoren een valpartij kunnen voorkomen. Middels het uitvoeren van een aantal korte testen en stellen van een aantal  vragen wordt snel duidelijk wat de valrisico’s zijn.  Mocht uit deze testen komen dat iemand een groot risico heeft om te vallen, dan kan in de meeste gevallen een advies gegeven worden over wat de risico’s naar verwachting zal verkleinen.  Dit advies krijgt u mee op een handige kaart.”
Heeft u weleens stilgestaan bij uw eigen val-kans? De hele maand oktober kunt u een afspraak maken voor een gratis valrisico test bij:
Liselot de Bruijn, Fysio Frankenhof,  0343-573542,
Marie-Rose van Lieshout, Fysiotherapie Weustink, 0343-571857
Eugenie Veldboer, Praktijk Vita, 0343-578329
Elke van Amerongen, Fysio Verbeek, 0343-511729

Test uw fitheid bij Fysio Frankenhof!

Wij hebben ook in 2020 contracten met alle zorgverzekeraars

Wij hebben ook voor 2020 een contract getekend met alle zorgverzekeraars!

ook dit jaar krabbelden wij ons achter de oren over de eisen van sommige zorgverzekeraars.  Maar uitendelijk zijn we met ALLE zorgverzekeraars gecontracteerd. Wij hebben weer bewust gekozen om geen plus of sterpraktijk contract af te sluiten, omdat wij van mening zijn dat we juist kwalitatief goede fysiotherapie aan onze patiënten kunnen geven als we ons niet constant bezig hoeven houden met wat de zorgverzekeraar van ons verlangt bij een extra intensieve overeenkomst.

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dan verrekenen wij de behandelingen direct met uw zorgverzekeraar.

Wijk Loopt! van start

Wijk Loopt04-09-2017, 15:14 | Van de redactie 't Groentje

WIJK BIJ DUURSTEDE Etalagebenen is een vaatziekte waarbij de slagaderen in de benen vernauwd zijn. Voor de mensen die deze aandoening hebben, is lopen vaak alleen mogelijk met pijn. In een gezamenlijk project gaan Saskia Vijn (Fysio Frankenhof) en Marie-Rose van Lieshout (Fysiotherapie Weustink) in samenwerking met Stichting Binding mensen met etalagebenen helpen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de loopgroep die op donderdag 28 september met een tienweeks programma van start gaat.

Iedere donderdagiddag vn 15:00 uur tot 16:00 uur. Start bij het gemeentehuis.

Kosten zijn 50 euro per 10 weken.

Vooraf aan deelname wordt een intakegesprek gepland.

Lees het hele artikel op de website van 't Groentje...

Hooikoorts? Wellicht is tapen iets voor u.

Last van Hooikoorts? Misschien is medical taping en oplossigen

Ruim 4 miljoen Nederlanders heeft last van hooikoorts. En dit jaar beginnen de klachten een maand eerder dan normaal. Door het stuifmeel van bomen, grassen en planten raakt het menselijk lichaam overprikkeld. Het vormt antistoffen tegen het stuifmeel en dat gaat er bij sommige mensen heftig aan toe: slijmvliezen gaan veel meer slijm gaan produceren. Er ontstaat een verstopte neus/loopneus en niesbuien. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten van hooikoorts.Kortom een ontzettend vervelende kwaal.

Waarom zou tape op de rug helpen?

n het lichaam bestaan segmentale relaties. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel).

Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzone ’s van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal op de rug. De sympathische innervatie (zenuw aansturing) voor de longen liggen in de segmenten Th2-Th5.

De parasympatische aansturing verloopt over de 10e hersenzenuw (nervus vagus). Deze belangrijke zwevende langste hersenzenuw, ontspringt uit de hersenstam en heeft vertakkingen naar vitale organen in het lichaam. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een dorsale rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt tot “rust”.

In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, maar behandeling is vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Afspraak maken om medical taping uit te proberen?

Wilt u zonder gebruik van medicijnen de hooikoortsklachten verminderen? Dan zou u echt het tapen uit moeten proberen.

Er zijn al meerdere mensen ontzettend geholpen met medical taping. Maak een afspraak met Joyce, Serghei of Lars en probeer het eens uit. 

Jaarlijkse tevredenheidsenquete

In de maand november houden wij onze jaarlijkse tevredenheidsenquete.

Met de uitslagen van de enquete kunnen we beangrijke speerpunten samenstellen voor 2020.

Bent u bij ons onder behandeling,dan zal de therapeut u een enqueteformulier meegeven.

Ingevulde enquetes graag inleveren vóór 30 november.U kunt de blauwe formulierenbus vinden in de wachtkamer.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Namens het team van Fysio Frankenhof